Környezetpolitika

A Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt. tevékenységébe tartozik a hűtő- és klímaberendezések, valamint alkatrészeinek nagykereskedelme, műszaki tanácsadás, illetve hűtőközeg palackozás és értékesítés.


A Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt. vezetése felelősséget vállal a természeti környezet megóvásáért, mivel a természeti környezet az ember egyéni és társadalmi létezésének közege, táplálója, de a környezet védelme egyben gazdasági érdek is.


A Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt. környezetpolitikájának alapelvei: 


  • Telephelyeinknek környezeti értelemben is tisztáknak kell lenniük, azaz meg kell szüntetni a korábbi, öröklött szennyezéseket, és minimálisra kell csökkenteni a működésünk okozta környezeti terhelést.
  • Törekedni kell a környezetbarát termékek részarányának növelésére az értékesítés területén.
  • Biztonsági óvórendszabályok révén meg kell akadályozni a környezetszennyezést és egyéb károkat, illetve a mégis bekövetkező károsodást maradéktalanul helyre kell állítani.
  • A törvényi és hatósági előírásoknak meg kell felelni.
  • A folyamatokat elkötelezetten javítani kell.
  • A vezetőség kötelessége figyelni a környezeti kihatásokra a termékválaszték kialakításának korai szakaszaiban.
  • Munkatársainktól és szerződéses partnereinktől elvárjuk a környezettudatos szemléletmódot.
  • Képzéseket tartunk, amelyek célja, hogy növelje munkatársainkban a környezeti tudatot és az idevágó ismereteket.
  • Olyan vállalkozókkal, beszállítókkal kívánunk dolgozni, akik képesek, illetve hajlandók együttműködni környezeti céljaink megvalósításában.
  • Bátorítunk a megújuló energia hasznosításhoz kapcsolódó minden törekvést, úgy a cégüzemeltetés területén, mint a kereskedelmi kínálat kialakításánál. 

Budapest, 2017. 06. 01